Pleno 2012/03/26


Acta


Sesion ORDINARIA del pleno que se celebró a las 9:00 del día 26 de marzo de 2012

1.- 2011ko abenduaren 26ko 16. zenbakia, eta 2012ko urtarrilaren 30eko, ez ohikoa, 2. zenbakia dituzten aktak onartzea.


 

2.- 2012ko Udal Aurrekontuko Kredituen Aldaketa espedienteen onarpen Dekretuen berri ematea 5, 6 eta 7/12 zk.- Proposamen Teknikoa eta Alkate-Lehendakaritzarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez, aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

3.- Aldai-Solozelai plazen arteko bidearen urbanizaziorako obra-proiektua.- Behin betiko onarpena.- Alkatetzaren proposamena, aldez aurretiko Hirigintza eta Ingurumen eta Obrak, Zerbitzuak eta Mantentze Arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.- Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpena.

4.- PSE-EE Udal Talde Politikoaren mozioa Errege Lege Dekretua, 1888/2011, abenduaren 30ekoa, soldatak izozteaz.- Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpena.

5.- FRANCKING EZ ARABA PLATAFORMA.- Laudioko Udalbatzak Laudio udalerrian SHESAk (Euskadiko Hidrokarburuak) duen SAIA Hidrokarburu ikerketa baimena bertan behera geratzea eskatuz aurkeztu duen idazkia eta, eztabaidatua ahal izateko, OMNIA Udal Taldeak bere gain hartua.- EAJ-PNV Udal Talde Politikoaren mozio alternatiba.- PSE-EE Udal Talde Politikoaren mozio alternatiba eta bere bozeramalearen idazkia mozioa erretiratzea eskatuz.- Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpena.

6.- Hiri Antolamendurako Plan Nagusiaren Berraztertzearen Erredakzioaz eta Ingurune Inpaktuaren Ebaluazio Bateratuaz arduratuko den aholkularitza kontratuaren inguruan laudioko EAJ-PNV Udal Talde Politikoaren mozioa.- Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpena.

7.- Terraza mahaitxoen Udal Ordenantzaren aldaketaren inguruko Laudioko EAJ-PNV Udal Talde Politikoaren mozioa.- BILDU eta PSE-EE Udal Talde Politikoen mozio alternatiba.- Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpena.

8.- Angel Larrea Urrutia eta beste batzuk aurkeztu duten idazkia eraikitzeko monolito bat diktadura garaian hildako edota desagertutako laudiarren izen eta abizenekin, eta BILDU. EAJ-PNV, PSE-EE eta OMNIA Udal Talde Politikoek, eztabaidatua ahal izateko, bere gain hartua.- Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpena.

9.- Gobernu Organoen kontrola /Erregu eta Galdera.

Alcalde, Ander Añibarro Concejales-as de barrio Plan de Legislatura 2019-2023 Seguimiento de acciones: rendición de cuentas Plan de Movilidad Urbana Sostenible Portal de la transparencia Haz tus aportaciones Próximos eventos Buzones Mejora tu pueblo/Haznos tu consulta Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Sede electrónica Subvenciones Domicilia tus impuestos Cursos de formación Mi pago Zure Laudio Visor de polígonos industriales Agenda 2030: hoja de ruta para el desarrollo sostenible del municipio Laudio Top Zinema Horarios de autobús Agencia de Desarrollo del Ayuntamiento de Llodio