Pleno 27/02/2012


Acta


Sesión ordinaria del pleno que se celebró el 30 de enero de 2012 a las 11:00

9.- Tomas Acha, S.M. enpresako langileen graba dela eta ELA/STV Sindikatuak aurkeztu duen idazkia, eta BILDU eta EAJ-PNV Udal Talde Politikoek, eztabaidatua ahal izateko, bere gain hartua.- Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpena.

1.- 2011ko azaroko 2, 14 eta 28ko 13.,14. eta 15. zenbakia dituzten aktak onartzea.


 

2.- Kultura Kontseiluan ordezkari politikoak izendatzea.- Alkatetzaren proposamena aldez aurretiko Euskara, Kultura, Kirolak eta Jaietako Batzorde Informatiboaren ebazpenaz.


 

3.- Kirol Kontseiluan kirol taldeen ordezkariak izendatzea.- Alkatetzaren proposamena aldez aurretiko Euskara, Kultura, Kirolak eta Jaietako Batzorde Informatiboaren ebazpenaz.


 

4.- Kirol Kontseiluan kirol taldeen ordezkariak izendatzea.- Alkatetzaren proposamena aldez aurretiko Euskara, Kultura, Kirolak eta Jaietako Batzorde Informatiboaren ebazpenaz.


 

5.- Emakumeen eta Gizonen berdintasunerako Laudioko Udalaren II Plana 2011-2014.- Behin betiko onarpena.- Alkate Lehendakaritzaren proposamena, Hezkuntza, Emakumea eta Gazteria Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez aurretiko Osoko Bilkurako Informazio Batzordearen ebazpenaz.


 

6.- 2012ko Udal Aurrekontuko Kredituen Aldaketa espedienteen onarpen Dekretuen berri ematea 1, 2, 3 y 4/12 zk.- Alkate Lehendakaritzaren proposamena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez, aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren ebazpenaz.


 

7.- 2011 urterako Aurrekontu Orokorraren Kitapenaren onarpenari buruzko 2012-02-02 eguneko 154 zenbakidun Dekretuaren berri ematea.- Alkate Lehendakaritzaren Proposamena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez, aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren ebazpenaz.


 

8.- BILDUk aurkeztu duen mozioa Sektore Publikoaren Erreformaren gainean.- Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpena.

10.- EAJ-PNV Udal Talde Politikoaren mozioa deitutako opor fiskaletatik datozen eta Laudio Udalari dagozkion zenbatekoen banaketaren inguruan.- Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpena.

11.- BILDU eta PSE/EE Udal Talde Politikoen artean adostutako mozioa Lan Legearen Erreformaren inguruan.- Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpena.

12.- PSE-EE Udal Talde Politikoaren mozioa Kexaako Arte Museoko artelanen inguruan.- Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpena.

13.- Gobernu Organoen kontrola / Erregu eta Galderak

Alcalde, Ander Añibarro Concejales-as de barrio Servicio de Atención Ciudadana Plan de Legislatura 2019-2023 Seguimiento de acciones: rendición de cuentas Plan de Movilidad Urbana Sostenible Portal de la transparencia Haz tus aportaciones Próximos eventos Buzones Mejora tu pueblo/Haznos tu consulta Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Sede electrónica Facebook Gazteon Laudio Subvenciones Domicilia tus impuestos Cursos de formación Mi pago Zure Laudio Visor de polígonos industriales Agenda 2030: hoja de ruta para el desarrollo sostenible del municipio Laudio Top Zinema Horarios de autobús Agencia de Desarrollo del Ayuntamiento de Llodio