2012/12/26ko ez ohiko bilera


Akta


2012ko abenduaren 26ko 11:00etan, Udal honetako Udalbatzak egin zuen EZ OHIKO ETA PREMIAZKO bilerarako aztergaien zerrenda.

1. Premia baieztatzea.

2. 2012ko Udal Aurrekontu Kredituen Aldaketa espedientearen onarpen Dekretuen berri ematea 27/12zk. eta 28/12zk.- Proposamen Teknikoa eta Alkate-Lehendakaritzarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez.- Aurretiko Osoko Bilkurako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

3. Laudio Udaleko Aseguru Pribatuen Polizak.- Zerbitzuaren adjudikazioa.- Proposamen Teknikoa eta Alkate-Lehendakaritzarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez, aurretiko Ogasun eta Ondare eta Funtzio Publiko eta Lan Harremanen Arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.

4. Laudio Udaletxeko Negoziazio Mahai Orokorraren akordioa 100. artikulua aldatzeaz.- Laudio Udaletxeko langileen lan baldintzak arautzen dituen Akordioko (Udalhitz Akordioa/Hitzarmena) 1. Eranskina, kontsumo-maileguak.- Funtzio Publikoa eta Lan Harreman Arloko Zinegotziaren proposamena udalbatzarraren Osoko Bilkurari.

5. Udal euskaltegiko Negoziazio Mahai Orokorraren akordioa 100. artikulua aldatzeaz.-Udal Euskaltegiko langileen lan baldintzak arautzen dituen Akordioko (Udalhitz Akordioa/Hitzarmena) 1. Eranskina, kontsumo-maileguak.- Funtzio Publikoa eta Lan Harreman Arloko Zinegotziaren proposamena udalbatzarraren Osoko Bilkurari.

6. Laudio Udaleko Negoziazio Mahai Orokorraren akordioa, Laudio Udaletxeko langileen lan-baldintzak arautzen dituen akordioaren (Udalhitz akordio-hitzarmena) I. eranskinaren Seigarren Titulua moldatzeko aurrekontu egonkortasuna eta leihakortasunaren sustapena bermatzeko neurriei buruzko uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege-Dekretuan xedatutakora.

Alkatea, Ander Ańibarro Auzoen zinegotziak 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Gardentasun ataria Egin zure ekarpenak Hurrengo ekintzak Egin ezazu zure kontsulta / Hobe ezazu zure herria Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Egoitza elektronikoa Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Gazteposta: Iragarki taula Zure Laudio Ikus industrialdea Laudio 2025: Oinarri estrategikoak Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia