2018/08/27ko ohiko bilkura

2018ko abuztuaren 27ko 18:00etan, Udal honetako Udalbatzak egin zuen ohiko Osoko Bilkura


Bideoa


Akta


Aztergaien zerrenda

  1. Laudio Udalaren finantza eta ekonomia plana. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Ogasun eta Ondare Arloko nahiz Funtzio Publiko eta Lan-harreman Arloko Batzorde Informatiboaren eta Jarraipen Batzordearen irizpena izanda. (2018/55/S200).
  2. 2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 32/18 espedientea, kreditu gehigarriak emateagatik onartzeaz, 2018/07/17 eguneko 1603 zk. duen dekretuen berri ematea. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/65/S200).
  3. Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 39/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/82/S200).
  4. Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 42/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/87/S200).
  5. Nerea Gonzalez Garciak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, “Auzokideentzako bitartekaritza eta bizikidetza zerbitzua”, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (S-18/059-O).
  6. Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak
Alkatea, Ander Aibarro Auzoen zinegotziak 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Gardentasun ataria Egin zure ekarpenak Hurrengo ekintzak Egin ezazu zure kontsulta / Hobe ezazu zure herria Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Egoitza elektronikoa Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Gazteposta: Iragarki taula Zure Laudio Ikus industrialdea Laudio 2025: Oinarri estrategikoak Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia