2019/09/30eko ohiko bilkura

2019ko irailaren 30eko 18:00etan, Udal honetako Udalbatzak egin zuen ohiko osoko bilkura


Bideoa


​Aztergaien zerrenda

  1. Onestea akta hauen laburpen xeheak: 2019ko uztailaren 5ekoa, 9. zenbakia duena; 2019ko uztailaren 29koa, 10. zenbakia duena, eta 2019ko abuztuaren 26koa, 11. zenbakia duena.
  2. Aditzera ematea 2019ko irailaren 10eko 2092.  Dekretua. Alkate-udalburuak bere zereginak eskuordetzea alkateordeari. Alkate-udalburuaren  proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/054-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
  3. 2018rako ekitaldiko kontu orokorra. Behin betiko onespena. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Kontuen Batzorde Bereziaren Irizpena izanda. (2019/74/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
  4. 2018-2019 urteetarako Diru-laguntzen Plan Estrategikoaren I. eranskinaren aldaketak. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (Kul.18-27) Zerbitzu-unitatea: Kultura.
  5. Lamia Arcas Nogalesek EHBILDU udal talde politikoaren izenean  aurkeztu duen mozioa. Klima aldaketaren aurka konpromiso zehatzak, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/060-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau garapena.
    Ordezko mozioa, EAJ-PNV eta Laudioko Sozialistak udal talde politikoek aurkeztua. Klima-aldaketaren aurkako konpromisoak  hartzea. Aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda.    
  6. Jon Iñaki Urkixo Oruetak ukoa aurkeztea EHBILDU udal talde politikoko zinegotzi izateari. Alkate-udalburuaren  proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/059-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
  7. Gobernu-organoen kontrola. / Galde-eskeak.
Alkatea, Ander Aibarro Auzoen zinegotziak 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Ekintzen jarraipena: kontu ematea Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana Gardentasun ataria Egin zure ekarpenak Hurrengo ekintzak Egin ezazu zure kontsulta / Hobe ezazu zure herria Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Egoitza elektronikoa Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Zure Laudio Ikus industrialdea 2030 Agenda, udalerriaren garapen jasangarrirako ibilbide-orria Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia