Kontratugile profila

Kontratatzailearen profila Euskadiko Kontratazio Publikoa

Kontratazio Publikoa Euskadin


Abian dauden lizitazioak

MOTA XEDEA EPEA
     

Behin-behineko lizitazioak

MOTA XEDEA EPEA
     

Esleitutako lizitazioak

MOTA XEDEA
Zerbitzua Laudio Udalaren Zuzenbide Publikoko Zergen eta beste Diru-Sarrera batzuen Nahitaezko Diru-bilketan laguntzeko Zerbitzu Teknikoaren kontratazioa
Zerbitzua Tokiko Garapen Agentziari merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuen arloan laguntza teknikoa emateko zerbitzu-kontratua
Zerbitzua Ekintzailetzarako aholkularitza emateko zerbitzu kontratua
Hornidura Luminaria hornidura Lamuza plaza, Lamuza parkea eta Nerbioi kaleko 2 zenbakiko oinezkoen pasabideko argikuntza publikoan jartzeko
Enkantea Behor-zaldi abereen enkantea
Zerbitzua “Txertatu Merkatuan” proiektua Laudion, Garapen erakundeak sustatutako gazte enplegurako programa operatiboaren barruan
Zerbitzua Lamuza parkeko ipar hegala II berreskuratzeko eta su-erretenaren kontserbazio lanen bitartez kontratazio administratiboa, prozedura negoziatu bidez eta publizitatearekin
Zerbitzua Laudio Udalaren Zuzenbide Publikoko Zergen eta beste Diru-Sarrera batzuen Nahitaezko Diru-bilketan laguntzeko Zerbitzu Teknikoaren kontratazioa
Zerbitzua Udaletxearen mantentze-kontrola eta erregulazioa
Zerbitzua Udal hiltegiko hotz-gaberen mantentzea
Zerbitzua Udal hiltegiko autokontrol planaren kudeaketa-mantentzea
Obra Laudio udalerriko errepide-zoladurak hobetu eta egokitzeko obrak 2017
Hornidura 2017ko Gabonetako paketea hornitzea udal langile eta zinegotziei
Zerbitzua Udal posta kudeatzeko eta banatzeko zerbitzuaren kontratazio espedientea 
Hornidura Plataforma jasotzailea duen lur orotako ibilgailu bat hornitzeko kontratazio espedientea
Zerbitzua Laudioko udal Gaztelekuko kudeatze-zerbituz kontratazioa
Zerbitzua San Roke egoitza zaharra birgaitzeko eta Zumalakarregi etorbideko 58. Zenbakiaren parean dauzkan kanpo-espazioak berrurbanizatzeko obren zuzendaritza eta egikaritze nahiz jarduera proiektua idaztea
Zerbitzua Laudio udalerriko ibai- eta erreka-ubide eta -bazterrak garbitzeko zereginen bidez enplegua sustatzeko programa martxan jarri, antolatu eta egikaritzeko zerbitzuaren kontratazio administratiboa, prozedura negoziatu bidez eta publizitatearekin.
Zerbitzua Laudioko Txertatu Merkatuan proiektua, Garapenek sustatutako gazte-enplegu programa operatiboari dagokiona
Zerbitzua Kirol ikastaroak eta harrera Lamuza kiroldegian. Bi urteetan
Obra “Lamuza-Granja” udal kiroldegian areto-hockey eta eskubaloi zelaiko zoladura ordezteko obra-lanak
Berezia Udal jabariko erabilera publiko edota herriaren onurako basoetan ustiapen eta aprobetxamenduak. 2017 basogintza urtea. I., II., III., IV. eta V. loteak
Berezia Udal jabariko erabilera publiko edota herriaren onurako basoetan baso ustiapen eta aprobetxamenduak. 2016-2017 basogintza urtea. I., II., III., IV. eta VI. loteak
Obra Lamuza-Granja udal kiroldegiko kanpo aldeko arotzeria partzialki ordezteko lanak
Obra Gardeako kirolgunean bi padel pista estali eraikitzeko lanak
Obra Arrañon irisgarritasuna bermatzeko urbanizazio-lanak (III. Fasea)
Obra Ellakuriko futbol zelaiko belar naturala soropil artifizialaz ordezteko obrak eta instalatu ondorengo zerbitzua
Obra Autokarabanak hartzeko zerbitzua duen lurrazaleko aparkaleku bat eraikitzeko lanak
Zerbitzua 2017 eta 2018 urteetan Ellakuriko udal igerilekuak ZUZENDUTA
Hornidura Hainbat kale eta zubitako argiteria publikoaren instalariorako luminarien edo argien hornidura
Zerbitzua Berdegune, belardi, landa, zuhaitz eta bazterren mantentze-lanetarako lorezaintza-zerbitzua
Obra Aretako haurren parkean estalkia eraikitzeko, segurtasunezko zoladura ipintzeko eta zabu berriak instalatzeko lanak
Obra Irisgarritasuna bermatzeko urbanizazio-lanak Arrañon. III. fasea
Zerbitzua Zubiko Kurajo, Maestro Elorza eta Jose Matia kaleak urbanizatzeko obra arrunten zuzendaritza eta laguntza teknikoa. III. fasea Zubiko Kurajo
Zerbitzua 2017 urtean San Roke Musika Elkartearen musika emanaldien kontratazioa
Zerbitzua Sorospen laguntza Lamuza kiroldegian. Bi urteetan
Obra Zubiko Kurajo, Maestro Elorza eta Jose Matia kaleak urbanizatzeko obra arruntak. III. fasea; Zubiko Kurajo
Zerbitzua "Herritarren parte-hartzea eta udal gardentasuna, Laudio Udala, 2017. urtea" dinamizazio-proiektua
Zerbitzua Kirol ikastaroak eta harrera Lamuza kiroldegian. Bi urteetan
Zerbitzua 2017-2018 urteetan, ZUIN bi hileroko aldizkarirako Berri eta Albisteen Erredakzio zerbitzua
Zerbitzua Arraño Larreako garbitze-lanen eta eta ingurumena leheneratzeko zerbitzuaren (1. fasearen) kontratazio administratiboa, prozedura negoziatu bidez eta publizitatearekin.
Obra Birlandatzea 63,07 ha Bizkarra, Parada, Gorrilanda, Gurusei eta Izardui terminoetan eta 10,46 ha Urtezar terminoan
Obra Ermuko Andra Maria abade-etxeko teilatua berritzeko obra-lanak
Hornidura 2016ko Gabonetako paketea hornitzea udal langile, LHUIko langile ez-irakasle eta zinegotziei
Zerbitzua Laudio udalerriaren merkataritza plan estrategikoa lantzea
Obra Laudio udalerriko errepide-zoladurak hobetu eta egokitzeko obrak
Zerbitzua Udal-eraikinetako berogailuak, ur bero sanitarioa eta aire girotua mantentzeko zerbitzua
Obra Zubiko Etxea parkea urbanizatzeko obra-lanak
Hornidura Zubiko Etxea parkeko urbanizazioan haurrentzat ur-jolasaren hornidura eta instalazioa
Obra Laudioko Helduen Heziketa ikastetxeko kanpoko leihoak aldatzea
Hornidura Herriko etxeko kaltetutako estaldura lauaren 2. zatia konpontzea eta klimatizazio-instalazioko 2. hozte-planta ordeztea
Obra Obras de actuación de emergencia en el caserío Etxebarri
Zerbitzua Zinema proiekzio zerbituaren kontratazioa
Zerbitzua
Hornidurak Hornitzea luminariak Zumalakarregi - Irukurutzeta - Goikoetxe - Nerbioi-rako
Zerbitzua Bide publikoan dauden garbitze automatikodun 7 komunaren mantentze mantentze-lanak egiteko zerbitzua
Zerbitzua Koordinazio zerbitzua segurtasun eta osasun arloan udal herri-lanak egiteko fasean
Obrak

Aretako ZV-17 ipar eremua urbanizatzeko obra- lanak

Zerbitzuak Contratación del servicio de gestión del Gazteleku Municipal de Laudio
Zerbitzuak Servicio de “Aulas de cine y derechos humanos”
Hornidurak 2015eko Gabonetako paketearen hornidura Udaleko langileentzako, LHUIko personal ez-irakaslearentzako eta zinegotzientzako
Obrak Reforma de Vestuarios y almacén del gimnasio del C.P. Fabián Legorburu
Obrak

Estabilización de ladera en estación de ferrocarril de Areta

Hornidura Herriko Etxeko kaltetutako teilatuko zoruko estaldura zelai edo lauaren zatia konpontzeko eta klimatizazio- instalazioko hozte-planta ordeztea
Zerbitzuak Gardeako kirol eta kultur instalazioen kontrola. Bi urteetan
Zerbitzuak Aretako liburutegia. Bi urteetan.
Zerbitzuak

2016 urtetik 2018 urtera, ZUIN udal argitalpenak zerbitzua egitea prozedura irekiaren bitarteko kontratazio administratiboa

Zerbitzuak Zerbitzuen kontratazioko espedientea, Goikoplaza 16ko Etxebarri Baserria eraberritzeko Proiektua idazteko
Zerbitzuak Aretako liburutegia, 2015-2016 urteak
Obrak Lamuza konplexua urbanizatzeko lanak. I. fasea: saneamendua eta sare nagusiak
Zerbitzuak Laudioko Lamuza konplexua urbanizatzeko lanen zuzendaritza eta laguntza teknikoa. I. fasea: saneamendua eta sare nagusiak.
Zerbitzuak Laudio Udalaren igogailuak eta eskailera mekanikoak mantentzeko zerbitzua (espediente berria)
Zerbitzuak Servicio de asistencia técnica al deslinde y amojonamiento de los montes de utilidad pública nº 73 Larraño Grande y nº 74 Larraño Pequeño
Zerbitzuak Laudioko adingabeen eguneko zentroa
Zerbitzuak Kanpoko prebentzio zerbitzua emateko kontratua arautzeko
Zerbitzuak 2015 eta 2016 urteetan Ellakuriko udal igerilekuak
Zerbitzuak Kultur Etxearen Kudeaketa, 2015-2016 urteak
Zerbitzuak SERVICIO DE GESTIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA MUNICIPAL
Zerbitzuak SERVICIO DE CUSTODIA Y CONSULTA DE LA DOCUMENTACION MUNICIPAL
Zerbitzuak Haur Aktibitateak Kultur Etxean, 2015-2016 urteak
Zerbitzuak Sare Informatikoen Administradore Lanpostuak berezkoak dituen Zereginetan Kanpoko Laguntza Zerbitzua
Hornidura Suministro del paquete de Navidad 2014 para los empleados del Ayuntamiento, personal no docente del C.M.F.P. y Concejales.
Zerbitzuak 2015 urtetik 2018 urtera, Hamabost egunez behingo ZUINerako berrien erredakzio zerbitzua
Zerbitzuak Realización de cuñas y programas informativos para el Ayuntamiento de Laudio/Llodio, años 2015 a 2018
Zerbitzuak SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL Y ZONAS AJARDINADAS DE ELLAKURI”
Zerbitzuak Servicio de asistencia técnica para el asesoramiento en la gestión del patrimonio natural y del medio rural
Obrak REFORMA DE LA PLAZA DE UGARTE
Obrak OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LOS CAMINOS RURALES A LUSURBEILANDA, KATUXA-IBARRA, GARDEAGOTXI Y LA CARRETERA DE IRUKURUTZETA A TXIRRIETA (GARDEA).
Hornidura SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO DE ZUMALAKARREGI
Zerbitzuak Contratación de la prestación del Servicio Técnico de apoyo a la Recaudación Ejecutiva de los Tributos y otros Ingresos de Derecho Público del Ayuntamiento de Laudio/Llodio.
Zerbitzuak DIRECCIÓN DE OBRA DEL PASO BAJO EL FERROCARRIL EN EL ENTORNO DE LA ESTACIÓN (FASE 2.C DEL PROYECTO REFUNDIDO)”
Hornidura SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE PUESTA EN MARCHA DE 1 EQUIPO DIGITAL PARA SALÓN DEL CMFP
Obrak URBANIZACIÓN DE LAS CALLES ZUBIKO-KURAJO, MAESTRO ELORZA Y JOSÉ MATÍA (FASE II): ESTACIÓN, MAESTRO ELORZA Y PASO BAJO EL FERROCARRIL
Zerbitzuak SERVICIO ACTUACIONES MUSICALES DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL SAN ROQUE, AÑO 2014
Zerbitzuak SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, MÓVIL Y TRANSMISIÓN DE DATOS
Zerbitzuak SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE ARETA, CASA ZUBIKO, CENTRO CULTURAL DE GARDEA, ASCENSORES DE ZUMALAKARREGI Y LATIORRO, MOQUETA DE LA CASA CONSISTORIAL, Y VIDRIOS DE FACHADA DE LA CASA CONSISTORIAL, CASA ANEXA AL PÓRTICO DE LA IGLESIA Y LUDOTECA
Zerbitzuak SERVICIO ORIENTACIÓN FAMILIAS CON HIJOS/AS ADOLESCENTES EN CONFLICTO (Programa ZUZEN)”
Zerbitzuak ZUIN UDAL ARGITALPENAK 2014 URTEA
Zerbitzuak Contratación de la prestación del Servicio de Asistencia Técnica en la Gestión y Mantenimiento del Sistema Informático y Ofimática en general del Ayuntamiento de Laudio/Llodio.
Obrak HABILITACIÓN DE SEMILLERO DE EMPRESAS EN EDIFICIO MUNICIPAL DE ARZA
Obrak VIALIDAD PEATONAL EN LANDALUZE 56-62 (CURVA EN PARAJE BARBARA)
Zerbitzuak APROBACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES JURÍDICAS Y ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA CONCESION DEL SERVICIO DE CAFETERIA EN EL PABELLON MULTIUSOS LAMUZA PARA DOS AÑOS
Zerbitzuak CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DEL GAZTELEKU MUNICIPAL
Zerbitzuak SERVICIO DE CONTROL DE ACCESO Y SERVICIO TÉCNICO DE APOYO AL COBRO DEL APARCAMIENTO DE CAMIONES DE ARANTZAR
Zerbitzuak SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS MUNICIPALES
Zerbitzuak SERVICIO DE SACRIFICIO DE RESES, ACARREO DE CARNES, RETIRADA Y TRATAMIENTO DE SUBPRODUCTOS MER Y MAR, GESTIÓN DEL MATADERO Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y LA MAQUINARIA”
Zerbitzuak Onartzea Administrazioko Klausulen eta Preskripzio Teknikoen Plegua "2014-2015 urteetan, ZUIN bi hileroko aldizkarirako Berri eta Albisteen Erredakzio zerbitzua"
Zerbitzuak 2014-2015 URTEETAN GARDEAKO KULTURA ETA KIROLEKO UDAL INSTALAZIOEN KUDEAKETA
Obrak REFORMA DE VESTUARIOS DE ATLETISMO EN EL POLIDEPORTIVO DE ELLAKURI
Zerbitzuak CONTRATACIÓN SERVICIO DE CINE LAUDIO TOP ZINEMA”
Zerbitzuak CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LA MODALIDAD DE CONCIERTO TOTAL, POR EL PROCEDIMIENTO DE NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, PARA EL PERIODO JULIO 2013-JUNIO 2014 Y UNA POSIBLE PRÓRROGA DE UN AÑO
Zerbitzuak ELLAKURIKO IGERILEKUETAN, IGERIKETA, GESTIOI ETA MANTENTZE ZERBITZUAREN, 2013 URTEAN
Zerbitzuak SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SIETE (7) ASEOS AUTOLIMPIABLES INSTALADOS EN LA VÍA PÚBLICA
Zerbitzuak SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALARMA ANTIINTRUSIÓN Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS DE LOS EDIFICIOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO
Hornidura Suministro del paquete de Navidad 2013 para los empleados del Ayuntamiento, pensionistas, personal no docente del C.M.F.P. y Concejales.
Zerbitzuak PLIEGO DE CONDICIONES AMINISTRATIVAS Y DE PRESCRIPCIONES TECNICAS, PARA LA ADJUDICACION, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL USO ESPECIAL DE DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL PARA LA INSTALACION DE CASETAS Y BARRACAS DE FERIA DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN ROQUE 2013.”
CONCESIÓN DE USO PRIVATIVO DEL DOMINIO PÚBLICO JABARI PUBLIKOA LAGATZEA, ARRAÑON TELEKOMUNIKAZIO-ESTAZIO BAT KUDEATZEKO
Zerbitzuak HAUR AKTIBITATEAK KULTUR ETXEAN, 2013 URTEA
Zerbitzuak Aprobación Pliego de Condiciones Jurídicas y Económico-Administrativas para la contratación privada de actuaciones musicales de la Agrupación Musical San Roque, año 2013
Alkatea, Ander Aibarro Auzoen zinegotziak 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Gardentasun ataria Hurrengo ekintzak Hobe ezazu zure herria Egin ezazu zure kontsulta Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Gazteposta: Iragarki taula Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Egoitza elektronikoa Zure Laudio Ikus industrialdea Laudio 2025: Oinarri estrategikoak Laudioko ekosistema kulturalaren mapa Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia