2022/11/28ko osoko bilkura

​2022ko azaroaren 28ko 18:00etan, Udal honetako Udalbatzak egingo duen osoko bilkura


Bideoa


Aztergaien zerrenda

 1. Aditzera ematea 2022ko azaroaren 16ko 1979. Dekretua. Alkate-udalburuak bere zereginak eskuordetzea lehenengo alkateordeari. (Esp.: 2022/S940/1-O) Udal Kudeaketa Arloa. Zerbitzua: Alkatetza. Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
 2. Onartzea Dirulaguntzen Plan Estrategikoa. 2023/2027 urtealdia. (Esp.: 2022/S940/33-O) Udal Kudeaketa Arloa. Zerbitzua: Alkatetza. Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
 3. Ez aplikatzea 2020-2023 aldirako Laudio Udaleko Langileen Lan Baldintzak Arautzen dituen Akordioaren 105. artikulutik 107. artikulura (biak barne) araututako erretiro-primak. (Esp.: 2022/45/S902) Udal Kudeaketa Arloa. Zerbitzua: Antolakuntza Publikoa Zerbitzu Orokorrak
 4. Aditzera ematea 2022ko urriaren 28ko 1867 Dekretua, 2022ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 12/22 espedientea onestekoa, kreditu gehigarrien emakidaz. (Esp.: 2022/223/S200) Udal Kudeaketa Arloa. Zerbitzua: Ekonomia eta Zerga Kudeaketa. Zerbitzu-unitatea: Udal Kontuhartzailetza.
 5. Aditzera ematea 2022ko urriaren 28ko 1869 Dekretua, 2022ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 13/22 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. (Esp.: 2022/215/S200) Udal Kudeaketa Arloa. Zerbitzua: Ekonomia eta Zerga Kudeaketa. Zerbitzu-unitatea: Udal Kontuhartzailetza.
 6. Aditzera ematea 2022ko azaroaren 16ko 1980 Dekretua, 2022ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 14/22 espedientea onestekoa, diru-sarrerak izan direla-eta kredituak gaitzeagatik. (Esp.: 2022/197/S200) Udal Kudeaketa Arloa. Zerbitzua: Ekonomia eta Zerga Kudeaketa. Zerbitzu-unitatea: Udal kontu-hartzailetza.
 7. HAPOren 42. aldaketa, merkataritza erabilerak ezartzeko egungo Z.I.6b “Tubacex” industria-eremuan dagoen 3. poligonoko 0263 katastro-lurzatian. (Esp.: U-333/16) Hiri eta Landa Garapen Arloa. Zerbitzua: Hiri Garapena
 8. E Egikaritze Unitateko 26A etxebizitzetarako banaketa-area barruko 1. eraikin aurrediseinatuaren xehetasun-azterketa, Residencial Goikoplaza, S.L. enpresaren izenean aurkeztua. (Esp.: U-328/22) Hiri eta Landa Garapen Arloa. Zerbitzua: Hiri Garapena
 9. Adierazpen instituzionala 20N Haurren Munduko Eguna. (Esp.: 2022/60/S360) Gizarte Garapen Arloa. Zerbitzua: Haurrak, Nerabeak, Gazteak eta Nagusiak.
 10. Azaroaren 25eko adierazpen instituzionala, emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko eguna 2022. (Esp.: 2022/60/S360) Gizarte Garapen Arloa. Zerbitzua: Emakumea eta Berdintasuna.
 11. Onartzea 2018-2022 Euskara Sustatzeko Ekintza Planaren luzapena 2023 urterako. (Esp.: 2022/20/S893 – E22-029) Kultura Garapen Arloa. Zerbitzua: Hizkuntza Normalizazioa eta Identitatea.

Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak

Alkatea, Ander Aibarro Auzoen zinegotziak Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua Egoitza elektronikoa Topa!gunea - Punto de informacin turstica 2019-2023 Legegintzaldirako Plana Ekintzen jarraipena: kontu ematea ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA LAN-ESKAINTZA Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana Gardentasun ataria Egin zure ekarpenak Hurrengo ekintzak Egin ezazu zure kontsulta / Hobe ezazu zure herria Manda tus noticias a la info-agenda Zuin Facebook Gazteon Laudio Diru-laguntzak Helbideratu ure zergak Prestakuntza-ikastaroak Nire ordainketa Ikus industrialdea Natura-ingurunearen eta bideen bisorea 2030 Agenda, udalerriaren garapen jasangarrirako ibilbide-orria Gazteposta: Iragarki taula Laudio Top Zinema Autobus ordutegiak Laudio Garapen Agentzia