Page 10 - Zuin Aldizkaria 11. zka. / Revista Zuin 1 - 2014/10
P. 10

GAI NAGUSIA / TEMA PRINCIPAL
 I. FASEA: DIAGNOStIKOArEN AurrEKOA
Ikertzen hasi aurretiko aldia da, ikerketa planteatzeko, informazioa jasotzeko eta ondorengo fasea
planifikatzeko. Azken batean, lehen kontaktua hartzea, inguruabarrak jartzea eta marko teorikoa sortzea.
Fase honen amaieran, lana egiteko planifikazio egokia ezarri zen.
  Jarduerak / teknikak
  Helburua
  Berrikusketa bibliografikoa
 Ikerketari marko teorikoa ematea.
  Elkarrizketa sakonak
  Laudioko kultur uneari buruzko diskurtsoak lortzea.
  Talde eragilea sortzea
 Erreferentziako taldea sortzea, ikerketan zehar orientatzeko.
    Azaroa
  Abendua
 Urtarrilla
 Otsaila
  Martxoa
  Apirila
  Maiatza
  Ekaina
 I. FASEA
   1. Ikerketa planifikatu.
     2. Informazioa jaso.
             3. Talde eragilea sortu.
     4. Diagnostikoaren aurrekoa.
      5. Plangintza.
          II. FASEA
  6. Diagnostikorako tailerrak.
           7. Landa-lana zabaldu.
     III. FASEA
  8. Proposamen- tailerrak.
        9. Testuak eta diskurtsoak aztertu.
            10. Emaitzak alderatu eta ondorioak atera.
      IV. FASEA
   11. Azken txostena.
           12. Jendaurrean jarri.
          Bigarren fasearen xedea, I. faseko dokumentazio-lanean sakontzea da; baina, batez ere, elkarteekin eta elkarteetatik kanpoko munduarekin harremanetan jartzeko, hainbat dinamika eta teknikaren bidez.
II. FASEA: DIAGNOStIKOA
Etapa hau ikerketaren muina da. Etapa honen helburua da landa-lana zabaltzea eta udal arazoetan sakontzea, diagnostikoa egite aldera. Aurreko etapan lanerako lerro argiak ezarri genituen, kulturari loturiko arazoak identifikatzeko orduan, hiru ardatz hauen inguruan:
• Harremanen ardatza, nola jokatzen duten eragileek elkarrekin.
• Diskurtsoen ardatza, zer-nolako argudioak ematen diren kulturaz eta kultur plana behar izateaz.
• Prozesuen ardatza, partaidetzari berari buruzko ideiei eta kontuei lotuta.
     8   9   10   11   12