Page 11 - Zuin Aldizkaria 11. zka. / Revista Zuin 1 - 2014/10
P. 11

zuIN 10/11
 Hiru ardatzok diagnostikoaren faserako planteatutako tailer eta jardueretan landuko dira, honako taula honetan zehaztuta:
  Jarduerak / teknikak
 Helburua
  Parte-hartzaileak
  I. ideia jasa
 Hainbat kontzeptu lortzea: zer den kultura eta kulturan parte hartzea.
  Elkarteak, teknikariak eta politikariak.
  DrAPFO “Semaforoa”
Laudion kultur eremuan iraunarazi, hobetu edo ordeztu beharreko alderdiak identifikatzea.
 Elkarteak, teknikariak eta politikariak.
  Diana
 Tailerra eta erabilitako teknikak ebaluatzea.
  Elkarteak, teknikariak eta politikariak.
  partaidetza-behaketa “Auzo batzarrak”
 Laudioarrek parte hartzeko gune tipikoen berri izatea.
  Aretako eta Larrazabalgo batzarrak
  Esekitokia
Kulturan iraunarazi eta hobetu beharreko alderdiei buruzko diskurtsoak jasotzea.
 Laudioarrak
  II. ideia jasa: Hiritarrentzako jardunaldi irekia: “Ideia bat txakolin bat”
 Diskurtsoak zabaltzea: zer den kultura eta kulturan parte hartzea.
  Laudioarrak
 III. FASEA: PrONOStIKOA
Diagnostikoaren fasean emandako giltzetatik abiatuta, proposamen-tailerrak egingo dira. Testuen eta diskurtsoen analisia egin eta emaitzak alderatuko dira, jarduteko izan daitezkeen lerroak zehazteko.
Azken batean, diagnostikatutako arazoei eman dakizkiekeen konponbideak zehaztea.
   ERDI ZAILA
OSO ZAILA
Sektorizazioa Zeharkakotasuna
Espazio fisikoen falta
Mendekotasun ekonomikoa
Partaidetzako gune sinbolikoak
Belaunaldi- haustura
Informazio eta komunikazio falta
Diru-laguntzak arautu
Baliabide falta
Zer kultur eredu nahi dugu Laudion?
BARNEKO ERAGILEAK
Elkarteak (instituzioaren laguntzarekin)
Udala
Erkidegoa
   

   9   10   11   12   13