Page 1 - Zuin Aldizkaria 37. zka. / Revista Zuin 37 - 2020/2
P. 1

  ZUIN LAUDIO TU AYUNTAMIENTO POR DENTRO / LLODIO / FEBRERO 2020
ZURE UDALA barrutik LAUDIOKO UDALA otsaila 2020
 2020ko
PLAN OPERATIBOA
PLAN OPERATIVO 2020
ARGAZKIA/FOTO: JOSE MARI CASTILLO
LAUDIOARRAK MUNDUAN
PEDRO MENDIA
APILL:
MERKATARITZA ETA HERRI EREDUA COMERCIO Y MODELO DE MUNICIPIO
ELKARRIZKETA
ONDAREAREN
UDAL SAILA
ÁREA DE PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO
   SOLASTIAR:
EMAKUMEAK AHALDUNTZEN 25 URTEZ 25 AÑOS EMPODERANDO A LAS MUJERES
 OMENALDIA
ANTON SOROLUZE
 
   1   2   3   4   5